عنوان

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

دلیل حاج محمود کریمی برای تیر اندازی در اتوبان

وی در خصوص چگونگی رخ دادن این اتفاق گفت :شب از نیمه گذشته بود و در اتوبانی خلوت خودروای ایجاد مزاحمت می کرد. به زور مجبورم کردند در کناره اتوبان بایستم. یکدفعه دیدم به سمت خودروی من حمله کردند. مجبور شدم برای حمایت از خودم و سرنشینان خودرو چند تیر شلیک کنم تا اراذل پا به فرار بگذارند. شما بودی چیکار می کردی؟ در خودرویت را باز می گذاشتی و می گفتی: بفرمایید هرکاری که دوست دارید با خانواده ام انجام بدهید؟

http://www.playsong.ir/wp-content/uploads/2013/11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-10.jpg

محمود کریمی در شرایطی این ادعا را مطرح می کند که براساس گزارش ها وی در


دی ۱۷ام, ۱۳۹۲ | 3 بازدید | دسته: اخبار جدید داعش

برچسب ها: ، ، ، ، ،