گزارش تصویری

دلیل حاج محمود کریمی برای تیر اندازی در اتوبان

وی در خصوص چگونگی رخ دادن این اتفاق گفت :شب از نیمه گذشته بود و در اتوبانی خلوت خودروای ایجاد مزاحمت می کرد. به زور مجبورم کردند در کناره اتوبان بایستم. یکدفعه دیدم به سمت خودروی من حمله کردند. مجبور شدم برای حمایت از خودم و سرنشینان خودرو چند تیر شلیک کنم تا اراذل پا به فرار بگذارند. شما بودی ...

اخبار سایت

مطالب سایت

تبلیغات

ماه رمضان 94!